Carrièremanagement

In deze complexe tijden waarin we leven en zakendoen is de enige zekerheid die we hebben die van voortdurende veranderingen. Een werkelijkheid waarmee we ook rekening moeten houden bij het plannen van carrieres.

De redenen om naar een andere functie uit te kijken kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld de impact van een nieuwe business strategie op de organisatiestructuur, een centralisatie van rollen, een fusie, maar ook steeds vaker de behoefte om na iemands pensioneringsdatum te kunnen doorwerken.

Het faciliteren van een volgende stap met structuur, inspiratie en versnelling van het proces door de samenwerking met experts en coaches maken dat de zorgen over de verandering van functie worden omgezet in een positieve ervaring en het zien en benutten van kansen.

Het blijkt vaak een (te) grote uitdaging om zonder enige vorm van support een goed beeld te hebben van zichzelf en op passende carrieremogelijkheden in andere bedrijven en sectoren. De meeste mensen houden desalniettemin de droom en ambitie om die baan te vinden die aansluit bij hun ervaring,

Het Executive Career Update programma is ontwikkeld voor executives en toptalent om hen te ondersteunen bij het planmatig bezig zijn met hun carriere en het maken van een “plan B”.

Na een intakegesprek met een executive leadership coach en een executive searcher wordt (on-line) een assessment afgenomen. Daarna volgt een serie op de resultaten van het assessment aansluitende coachingsgesprekken.

De client kan zich vervolgens gericht gaan oriënteren op zijn/haar mogelijkheden bij zijn/haar eigen of andere organisaties en/of sectoren.

Branche- en bedrijfsgerichte verkenningen (en introducties) worden samen met de begeleiders voorbereid. Aansluitend worden oriënterende gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in die organisaties. De terugkoppeling van deze gesprekken en de verwerking daarvan in een “plan B” worden met beide begeleiders gedaan.

Met cliënten die besluiten om een carrierestap buiten hun huidige onderneming te maken wordt een plan van aanpak daarvoor gemaakt. De planning daarvan is open ended, het coachingstraject is pas klaar na een succesvolle plaatsing van de kandidaat.