Executive en Non-Executive Search

In de nabije toekomst zal de complexiteit en het tempo van de veranderingen een zware wissel trekken op het aanwezige executive/top talent.Een adequate samenstelling van deze categorie in organisaties is een voorwaarde voor succesvolle transities.

De komende periode zal gekenmerkt worden door grote en snelle veranderingen als gevolg van de verdergaande digitalisering en de impact van de circulaire economie.
Iedere organisatie zal duidelijk moeten hebben/krijgen wat de impact zal zijn op de manier van organiseren en de samenstelling van de “bemanning”.

Met de toenemende schaarste van medewerkers die “mee” kunnen in de transformatie in het vizier zullen bedrijven zuinig willen zijn op het aanwezige talent. Dit talent zal optimaal ondersteund moeten worden door opleidings- en action learning concepten in een cultuur waarin mensen van alle leeftijden zich kunnen, willen en blijven ontwikkelen.

Vooruitlopend op een tekort aan “digitaal bekwame talenten” zal talent van buiten de organisatie moeten worden aangetrokken.
De recrutering van executive/top talent was altijd al van groot belang voor het voortbestaan van organisaties, maar het wordt steeds belangrijker

Succesvolle recrutering vraagt een goede voorbereiding waaraan wij een objectiverende bijdrage kunnen leveren. Van belang is ook dat op een systematische en meetbare manier wordt gekeken naar de gewenste eigenschappen,waarden en ambities van de kandidaten. Gerichte assessments kunnen vervolgens waarde toevoegen aan de (subjectieve) oordelen van de “hiring managers”.

Wij werken met ondersteuning van state of the art software bij het traceren en assessen van potentieel geschikte kandidaten. Wij beperken ons dus niet tot kandidaten die in onze eigen database zijn opgenomen. Onze cross sector research aanpak leidt tot “creatieve” shortlists van kandidaten.