Digital Business Scan

Met de Digital Business Scan (DBS) krijgen toezichthouders (RvC/RvT) of directies essentieel inzicht in de eigen IT-functie en de besturing ervan, inclusief het relevant functioneren van de toezichthouder en de directie zelf. De DBS onderzoekt hiervoor behalve de besturing ook de kwaliteit van IT, en of de huidige staat van IT passend is voor het type organisatie.

Aan de hand van een vragenlijst wordt in interviews bepaald in hoeverre besturing en kwaliteit van IT beantwoorden aan organisatie-specifieke normen. Scores zijn op een 1-5 schaal. Gemiddelde scores worden gepresenteerd in radargrammen.

Deel van de resultaten van de DBS is een Digital Disruption Readiness Score die weergeeft in hoeverre een organisatie is voorbereid op het weerstaan respectievelijk gebruik kan maken van schoksgewijze verandering door of met IT, zoals bijvoorbeeld bij cloud computing/opslag en toekomstige ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.

Meer weten?

Wij helpen uw bedrijf graag naar het volgende
niveau. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

2018-03-27T14:58:23+00:00