Executive en non-executive search

In de nabije toekomst zal de complexiteit en het tempo van de veranderingen een zware wissel trekken op het aanwezige executive en toptalent. Een adequate samenstelling van deze categorie in organisaties is een voorwaarde voor succesvolle transities. De komende periode zal gekenmerkt worden door grote en snelle veranderingen als gevolg van de verdergaande digitalisering en de impact van de circulaire economie. Iedere organisatie zal duidelijk moeten hebben/krijgen wat de impact zal zijn op de manier van organiseren en de samenstelling van de bemanning. Met de toenemende schaarste van medewerkers die mee kunnen in de transformatie in het vizier zullen bedrijven zuinig willen zijn op het aanwezige talent. Dit talent zal optimaal ondersteund moeten worden door opleidings- en action learning concepten in een cultuur waarin mensen van alle leeftijden zich kunnen, willen en blijven ontwikkelen.

Vooruitlopend op een tekort aan digitaal bekwame talenten zal talent van buiten de organisatie moeten worden aangetrokken. De rekrutering van executive/top talent was altijd al van groot belang voor het voortbestaan van organisaties, maar het wordt steeds belangrijker. Het is dan ook niet vreemd als u hiervoor een executive search bureau in de hand neemt waarmee een team adequaat kan worden samengesteld.

Maak kennis met:

Executive en non-executive search

and-icon

Adequate samenstelling

Wij zoeken, selecteren en koppelen de juiste toptalenten aan uw bedrijf. Zo heeft u een adequaat team en is uw organisatie voorbereid op de toekomst.

and-icon

Systematische selectie

We hanteren een systematische en meetbare aanpak waarbij wij kijken naar de gewenste eigenschappen, waarden en ambities van de kandidaten.

and-icon

Cross sector aanpak

Om de perfecte match te vinden kijken wij verder dan onze eigen database. Zo komen wij tot een creatieve shortlist van kandidaten.

Onze aanpak

Succesvolle rekrutering vraagt om een goede voorbereiding waaraan wij een objectiverende bijdrage leveren. Gerichte assessments kunnen vervolgens waarde toevoegen aan de (subjectieve) oordelen van de hiring managers.

Wij werken vanuit Amsterdam of op locatie met ondersteuning van state of the art software bij het traceren en assessen van potentieel geschikte kandidaten.

Meer weten?

Wij helpen uw bedrijf graag naar het volgende
niveau. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

2018-03-27T14:57:08+00:00