Mensen maken het verschil 2018-03-28T09:24:23+00:00

Mensen maken het verschil

De wereld is op weg naar een circulaire economie waarin toepassing van nieuwe technologie (bijv. kunstmatige intelligentie) een grote rol zal spelen.

Technologie heeft ook een toenemende (disruptieve) impact op de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd en zakendoen. Er is geen bedrijf of sector die niet te maken krijgt met digitalisering en op één of andere manier wordt “geraakt” door de mogelijkheden die technologie biedt en door de bedreigingen daarvan op bestaande businessmodellen.

Organisaties die in de komende periode een rol willen (blijven) spelen zullen nieuwe vormen van organiseren moeten adopteren (bijv. Agile) met daarbij passende vormen van leiderschap en toezicht.

Voorwaarde voor succes is ook dat die organisaties divers zijn samengesteld (gender, leeftijd, nationaliteiten, opleidingen, etc), training- en developmentprogramma’s hebben en daardoor beschikken over voldoende actuele kennis en vaardigheden en last but not least een open innovatieve cultuur hebben.

Planmatige in-, door- en uitstroom van talent is volgens ons cruciaal voor het aanpassingsvermogen en daarmee het succes van organisaties.

Schaap & Partners kan daarbij ondersteunen met assessment en coaching van talent binnen organisaties, met de recrutering van extern (digitaal) talent en het begeleiden van talent dat zijn/haar carrière buiten de organisatie gaat voortzetten.

Meer weten?

Wij helpen uw bedrijf graag naar het volgende niveau. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.