Mensen zijn de “polsstok” van transformerende organisaties 2018-03-28T09:25:30+00:00

Mensen zijn de “polsstok” van transformerende organisaties

Met de nieuwe 4.0 economie in het vizier zijn een paar voor de hand liggende vragen voor organisaties : Wat is het huidige bestaansrecht van het bedrijf en is die future proof? Hoe blijven we ook tijdens de transformatie succesvol en combineren we wetmatigheden van de ‘oude wereld’ met de eisen van de ‘nieuwe wereld’? Wat zijn de nieuwe verdienmodellen? Hebben we als RvC en RvB de juiste vaardigheden voor de komende periode?

Zijn de juiste vaardigheden voor de transformatie binnen de organisatie aanwezig en zo niet hoe bouwen we die op? Hoe managen we de impact op de organisatievorm, omvang en samenstelling  en de individuele carrières van de medewerkers?

Het recruteren van noodzakelijk digitaal (executive) talent is niet mogelijk zonder antwoorden te hebben op vragen zoals hierboven genoemd.

De Raden van Commissarissen/Raden van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de aanstelling (en ontslag) van de juiste mensen in bestuurlijke posities. Dat vraagt van de leden meer dan in het verleden niet alleen de juiste kennis maar vooral ook relevante en actuele ervaring met bijv. nieuwe businessmodellen.De benoeming van zgn Digitale Commissarissen is (ook internationaal) in veel gevallen nog geen vanzelfsprekendheid en als het gebeurt niet altijd even succesvol.

Recent internationaal onderzoek laat zien dat op Raad van Bestuur niveau in organisaties veel gesproken wordt over de digitale transformatie met thema’s als Internet of Things, Big Data, Virtual Reality, Cyber Security,etc. Ook worden veel bezoeken gebracht aan succesvolle voorbeeldbedrijven in Californie. Concrete plannen worden door nog weinig bedrijven gemaakt.

In veel gevallen is de CIO nog de functionaris die ervoor moet zorgen dat de onderneming op het goede spoor is en blijft wanneer het gaat om de digitale transformatie van organisaties.

In het medio 2017 gepubliceerde jaarlijkse onderzoek “Transformers” van de Vlerick Business School en het FD komt nadrukkelijk naar voren dat velen van hen worstelen met een gebrek aan steun van hun bestuurders en een gebrek aan voldoende digitaal talent dat flexibel inzetbaar is.

De HR functie speelt een cruciale rol bij het transformeren van de organisaties. Veel HR managers weten echter volgens hun CIO’s onvoldoende van de digitale wereld waarin ook hun organisaties terecht zijn gekomen of gaan komen.

Bedrijven zullen zich steeds meer gaan realiseren dat hun succes in de komende periode voor een belangrijk deel wordt bepaald door de creativiteit van hun medewerkers en het verschil dat zij daarmee kunnen maken.Dat zal voor de HR functie betekenen dat naast toenemende aandacht voor meer kwantitatieve benaderingen vooral bijdragen gevraagd gaan worden voor het optimaal samenstellen en begeleiden van de (project)teams waar de medewerkers in opereren en het bevorderen van een open (innovatieve) cultuur. Alleen met goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers en voortdurend investeren daarin kan een bedrijf in de nieuwe economie de concurrentie met andere ondernemers aan en aantrekkelijk zijn voor toptalenten van buiten de organisatie.

Schaap & Partners kan organisaties helpen bij het beantwoorden van de vraag of zij met hun aanwezige talent en governance in staat zijn in te spelen op en gebruik te maken van technische (digitale) ontwikkelingen.

Meer weten?

Wij helpen uw bedrijf graag naar het volgende niveau. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.